Badania termowizyjne w budownictwie, mieszkaniach i domach: zmniejszanie strat energii


Wiele firm wybiera badania termowizyjne w budownictwie jako sposób identyfikacji potencjalnych obszarów strat energii w budynkach. Badania termowizyjne mogą być stosowane zarówno w przypadku nowych, jak i istniejących konstrukcji. Identyfikując straty ciepła przed rozpoczęciem budowy, inwestorzy mogą opracować zalecenia mające na celu zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku i poprawę komfortu cieplnego w jego wnętrzu. Dla już istniejących budynków jest to najlepszy sposób na utrzymanie ciepła w domu.

Termowizja w budownictwie pozwala na określenie źródeł strat ciepła, wskazanie potrzeby ocieplenia budynku lub weryfikację przeprowadzonych prac termomodernizacyjnych. Pozwala także na wykrywanie źródeł nadmuchu wewnątrz budynku oraz wykrywanie zawilgocenia ścian wraz z określeniem obszaru uszkodzeń. Dodatkowo termowizja może być wykorzystywana do lokalizacji rur grzewczych w ścianach i podłogach (także określania przebiegu ogrzewania podłogowego), uszkodzeń instalacji wodno-kanalizacyjnej – bezinwazyjne określanie miejsca i wad rur w ścianach.

Podczas badania w niskich temperaturach, kamera na podczerwień jest używana do skanowania zewnętrznej części budynku. Kamera rejestruje zmiany temperatury, które są następnie przekształcane w obrazy. Te „termogramy” pozwalają dostrzec wydalanie ciepła przez stolarkę okienną. Znajdując i naprawiając te luki w przegrodach zewnętrznych budynku, możemy obniżyć koszty ogrzewania nawet o 20% rocznie.  Warto przeprowadzić też badanie wewnętrzne dla lepszej izolacji wentylacji.

Jeśli chcesz zaoszczędzić na kosztach, dobrze jest, aby firma, z którą zdecydowałeś się zawrzeć umowę, oferowała zniżki za kompleksową inspekcję budynku. Kolejną rzeczą, którą warto sprawdzić przed zleceniem komuś usług termowizyjnych, jest to, czy posiada on odpowiednią licencję i ubezpieczenie. Nie chciałbyś przecież, aby na Twojej posesji pracował ktoś, kto nie ma odpowiednich kwalifikacji. Wreszcie, upewnij się, aby uzyskać kilka referencje od osób, którym ufasz, aby zweryfikować jakość pracy wykonawcy.