Obowiązkowa diagnostyka techniczna


Jeśli pracujemy w branży przemysłowej czy produkcyjnej i
zajmujemy wysokie stanowisko, a w naszym miejscu pracy działają specjalistyczne
maszyny oraz urządzenia, to mamy obowiązek pilnowania obowiązku przeprowadzania
okresowych badań technicznych. Typowym sprzętem, który podlega takim badaniom
są suwnice pomostowe, których awaria może mieć katastrofalne skutki. Kolejnym
rodzajem takich konstrukcji są wszelkiego rodzaju wciągniki, które również
przemieszczają wielotonowe ładunki. Jeśli lina czy łańcuch pęknie to taki
element bezwładnie spada na teren, na którym pracują robotnicy, co jest
oczywistym zagrożeniem ich życia. Diagnostyka techniczna pozwala na sprawne
stwierdzenie, czy dana konstrukcja może być jeszcze eksploatowana, np. w
okresie najbliższych 2 lat. Powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, że nawet
stosunkowo prosty podnośnik samochodowy musi być diagnozowany przez odpowiedni
organ dozoru technicznego. Bez uzyskania odpowiedniego zezwolenia, dany sprzęt
nie może być w dalszym ciągu eksploatowany. Pamiętajmy, że w grę wchodzi tutaj
zdrowie oraz życia człowieka, a więc kwestia posiadająca najwyższy priorytet.